บทเรียน

สมัครเป็นสมาชิกใหม่(New Signup)

สำหรับระเบียบในการเรียนและหลักเกณฑ์การให้คะแนน

1.      ในบทเรียนแต่ละบทจะประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆ ก่อนตอบคำถามท่านจะต้องอ่านเพื่อจะสามารถตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง

2.      เมื่อตอบเสร็จแล้วท่านทำการ Send คำตอบ ระบบจะตรวจข้อสอบให้ท่านอัตโนมัติ

3.      สำหรับผู้ที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด คือ 50% ขึ้นไป ระบบจะส่งบทเรียนบทต่อไปให้ท่านโดยอัตโนมัติ  แต่ถ้าทำคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ ท่านจะต้องกลับไปเรียนบทเดิมให้ผ่านก่อน ท่านจึงจะสามารถเรียนบทต่อไปได้

4.      หากท่านมีความประสงค์จะหยุดเรียนชั่วคราว ท่านก็สามารถทำได้ และเมื่อพร้อมที่จะเรียนต่อก็เพียงแค่พิมพ์ Username และ Password  ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ ระบบก็จะจัดส่งบทเรียนให้ท่านเรียนต่อได้ทันที

5.      เมื่อเรียนจบ ทุกบท ท่านจะได้รับประกาศนียบัตร ซึ่งเราจะจัดส่งให้ท่านทาง Email address ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้

                  ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรชีวิตของท่านขณะที่ท่านศึกษาบทเรียนนี้

 

  


  [ ยกเลิก ]

ผู้บริหารระบบ บทเรียน : วนิดา ใจเกลี้ยง
โทรศัพท์ : 023611182
สื่อมวลชนทางชีวิต (The way of life) 3131/55-58 ถนนสุขุมวิท ซอย 101/2 บางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2361-1182, 0-2398-8331 โทรสาร 0-2398-8327
Claroline © 2001 - 2008